Cập nhật: 31/05/2023 1016 Lượt xem Đăng bởi: Orenda

Một số mốc thời gian Cơ sở khám chữa bệnh cần lưu ý khi thực hiện kê đơn điện tử và liên thông đơn thuốc, hãy cùng vClinic tìm hiểu nhé!

Thời gian gửi thông tin lên Hệ thống Quốc gia

Cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm gửi đơn thuốc điện tử lên Hệ thống Đơn thuốc Quốc gia theo quy định ngay sau khi kết thúc quy trình khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh ngoại trú và trước khi người bệnh ra viện đối với người bệnh nội trú (Theo Mục B, Khoản 5, Điều 4, Thông tư 27/2021/TT-BYT).

Thời gian lưu trữ đơn thuốc

– Thời gian lưu trữ đơn thuốc điện tử như thời gian lưu trữ đơn thuốc giấy theo quy định của Bộ Y tế (Theo Mục đ, Khoản 5, Điều 4, Thông tư 27/2021/TT-BYT).

– Với đơn thuốc thường, thời gian lưu 01 (một) năm kể từ ngày kê đơn.
– Với Đơn thuốc “N”, và Đơn thuốc “H”, thời gian lưu 02 (hai) năm kể từ ngày kê đơn.

(Theo Khoản 2, Điều 13, Thông tư 52/2017/TT-BYT)

Thời gian bắt buộc kê đơn điện tử và liên thông đơn thuốc

Cơ sở khám chữa bệnh áp dụng kê đơn điện tử và liên thông đơn thuốc trước ngày 30/06/2023. (Theo Khoản 3, Điều 1, Thông tư 04/2022/TT-BYT)

Cơ sở khám chữa bệnh nhanh tay liên hệ 0868 020 086 để vClinic trực tiếp hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn liên thông đơn thuốc theo quy định!

Mẫu kê đơn điện tử trên vClinic