Cập nhật: 10/05/2023 2885 Lượt xem Đăng bởi: Orenda

Theo Thông tư 04/2022/TT-BYT, đến cuối năm 2022 các bệnh viện từ hạng 3 trở lên phải thực hiện kê đơn thuốc điện tử và đến giữa năm 2023 phải “phủ sóng” tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh khác. Nhằm hỗ trợ phòng khám thực hiện quy định bắt buộc về triển khai đơn thuốc điện tử, vClinic cập nhật tính năng liên thông đơn thuốc với Hệ thống Đơn thuốc Quốc gia

Đơn thuốc điện tử là gì?

Theo Bộ Y tế, đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy. Khi bác sĩ kê đơn thuốc sẽ thao tác trên máy và in ra cho bệnh nhân, đồng thời lưu lại trên hệ thống. Đơn thuốc điện tử vừa giúp bác sĩ tiết kiệm được thời gian vừa giúp bệnh nhân dễ dàng đọc đơn bác sĩ với đầy đủ tên thuốc, thành phần, liều dùng. Thông tư 04/2022/TT-BYT thay thế các mẫu đơn thuốc tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 52/2017/TT-BYT và Thông tư 18/2018/TT-BYT bằng các mẫu đơn thuốc nêu tại Phụ lục ban hành kèm theo.

Ba mẫu đơn thuốc được đính kèm trong Thông tư 04/2022/TT-BYT

Thay đổi lộ trình thực hiện kê đơn thuốc điện tử

Thông tư 04/2022/TT-BYT cũng sửa đổi, bổ sung một số thông tin về lộ trình các cơ sở y tế phải kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử thay đổi như sau:

  • Trước ngày 31/12/2022: Áp dụng với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên.
  • Trước ngày 30/6/2023: Áp dụng với các cơ sở khám, chữa bệnh khác.

Trong khi theo Thông tư 27/2021/TT-BYT ban hành trước đó, đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên phải hoàn thành trước ngày 30/6/2022; số còn lại hoàn thành trước ngày 1/12/2022. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2022. Các cơ sở khám, chữa bệnh khác (không phải bệnh viện từ hạng 3 trở lên) hiện đang sử dụng đơn thuốc bản giấy theo mẫu cũ thì vẫn được sử dụng tiếp những mẫu đơn bản giấy đã in cho đến ngày 30/6/2023.

Quy định về liên thông đơn thuốc điện tử

Tính năng liên thông đơn thuốc điện tử trên vClinic

Để đáp ứng yêu cầu của Thông tư, vClinic cập nhật tính năng đơn thuốc điện tử và liên thông Đơn thuốc Quốc gia, bao gồm:

✅ Tạo và lưu trữ đơn thuốc điện tử trực tiếp trên vClinic

✅ Liên thông đơn thuốc điện tử với với Hệ thống Đơn thuốc Quốc gia

Để thực hiện tính năng này, Phòng khám đăng nhập tài khoản liên thông Đơn thuốc Quốc gia, thực hiện kê đơn trực tiếp trên phần mềm. Để tư vẫn hỗ trợ thêm, Phòng khám vui lòng liên hệ hotline 0868.020.086 để được phản hồi trong thời gian sớm nhất!

Giao diện liên thông Đơn thuốc Quốc gia