Cập nhật: 07/06/2023 822 Lượt xem Đăng bởi: Orenda

Tiểu mục 2 Mục 2, Tài liệu ban hành kèm theo Quyết định 808/QĐ-BYT ngày 01/04/2022 ban hành tài liệu hướng dẫn kết nối với Hệ thống Thông tin Quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn, có quy định các điều kiện để Cơ sở khám chữa bệnh được gửi đơn thuốc lên donthuocquocgia.vn

Cùng vClinic tổng hợp và tìm hiểu về các điều kiện này nhé!

 

Có đường truyền Internet

Hệ thống Đơn thuốc Quốc gia là hệ thống trực tuyến, vì thế, các Cơ sở khám chữa bệnh cần đảm bảo đường truyền mạng ổn định để kết nối và chuyển dữ liệu lên hệ thống. Ngoài ra, đường truyền mạng còn phục vụ việc kê đơn trên máy, ký số và lưu trữ đơn thuốc điện tử theo thời gian quy định (tối thiểu 1 năm kể từ ngày kê đơn). 

Đảm bảo đường truyền Internet

 

Các đơn vị có phần mềm đạt tiêu chuẩn theo bộ tài liệu đính kèm Quyết định 808/QĐ-BYT

Theo Quyết định 808/QĐ-BYT, Phòng khám cần phối hợp với các đơn vị cung cấp Phần mềm quản lý phòng khám để triển khai đưa mã định danh của người hành nghề và cơ sở hành nghề vào phiên đăng nhập trên hệ thống. Đồng thời, Phòng khám đảm bảo phần mềm có thực hiện kết nối liên thông đơn thuốc Hệ thống Thông tin Quốc gia. Cụ thể, trên phần mềm cần có những tính năng như sau: 

1/ Đăng nhập tài khoản liên thông của Cơ sở khám chữa bệnh

2/ Đăng nhập tài khoản liên thông của Bác sĩ kê đơn

3/ Tạo mới và xóa tài khoản Bác sĩ

4/ Gửi đơn thuốc lên Hệ thống Đơn thuốc Quốc gia

Phần mềm quản lý phòng khám vClinic đáp ứng cả 4 tiêu chí, Phòng khám quan tâm vui lòng liên hệ Hotline 0868.020.086 để được hỗ trợ cụ thể!

 

Giao diện gửi đơn thuốc lên Hệ thống Quốc gia trên vClinic

 

Cơ sở KCB có mã liên thông donthuocquocgia.vn cấp

Để bắt đầu thực hiện liên thông Đơn thuốc Quốc gia, mỗi Cơ sở Khám chữa bệnh cần tạo mã liên thông riêng cho mình trên donthuocquocgia.vn. Phòng khám tìm hiểu thêm về Cách tạo mã liên thông cho Cơ sở khám chữa bệnh.

Giao diện đăng nhập tài khoản liên thông của Cơ sở khám chữa bệnh trên vClinic

Bác sĩ kê đơn có mã liên thông donthuocquocgia.vn cấp

Sau khi Cơ sở làm việc việc toàn thời gian của Bác sĩ đã được cấp mã liên thông cơ sở, Bác sĩ tiếp tục khai báo để được cấp mã liên thông Bác sĩ trên donthuocquocgia.vn. Bác sĩ tìm hiểu về Cách tạo mã liên thông cho Bác sĩ.

Giao diện đăng nhập tài khoản liên thông của Bác sĩ kê đơn trên vClinic

Cơ sở KCB thêm bác sĩ vào phần mềm kê đơn (Sử dụng API thêm Bác sĩ)

Sau khi Bác sĩ đã được cấp mã liên thông trên Hệ thống Đơn thuốc Quốc gia, Cơ sở khám chữa bệnh sử dụng API thêm Bác sĩ để thêm Bác sĩ vào phần mềm kê đơn. Trên Giải pháp quản lý phòng khám vClinic, Phòng khám có thể tạo mới các tài khoản, trong đó có tài khoản cho Bác sĩ kê đơn. Để tạo tài khoản mới, Phòng khám vào phần Hệ thống, chọn Nhân viên và chọn Thêm mới. Ở mục Thêm mới, Phòng khám điền đầy đủ thông tin của Bác sĩ và bấm lưu. Sau khi tạo xong tài khoản, Phòng khám chọn Sửa thông tin để thêm mã liên thông Bác sĩ và bấm lưu để hoàn thành thao tác.

Thêm tài khoản Bác sĩ kê đơn trên vClinic

Tổng kết

Giải pháp quản lý phòng khám vClinic luôn sẵn sàng đồng hành cùng các Cơ sở khám chữa bệnh xử lý và đáp ứng các yêu cầu đưa ra theo Quyết định. Hiện tại, Chúng tôi MIỄN PHÍ hỗ trợ các Cơ sở tạo tài khoản liên thông cơ sở khám chữa bệnh và tài khoản liên thông bác sĩ. Đồng thời, Phần mềm vClinic cũng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. Phòng khám quan tâm vui lòng liên hệ Hotline 0868.020.086 để được tư vấn trong thời gian sớm nhất!

0868020086
0868 020 086